Online Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis

Online zoeken naar boeken, artikelen en tijdschriften in de 7.653 titels die zijn opgenomen in het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis uit 2005.

 

Er is een uitleg voor het zoeken en een toelichting over dit digitaliseringsproject.

A.A.F.B. Tordoir, 1879-1972
A.A.F.B. Tordoir, 1879-1972

Rotterdams jaarboekje reeks 8, vol. 1 (1973), p. 193-195.

Bosch van Drakestein, G.D.H.
Bosch van Drakestein, G.D.H.

J. Charité (eindred.), e.a., Biografisch woordenboek van Nederland 1 (Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1979). Rijks Geschiedkundige Publicatiën, p. 75.

Cottaar, Johannes Hendricus Marie’
Cottaar, Johannes Hendricus Marie’

J. Charité en A.C.J.M. Gabriëls (eindred.), Biografisch woordenboek van Nederland 4 (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, ’s-Gravenhage, 1994). Rijks Geschiedkundige Publicatiën, p. 89-90.

De aanval op het woord. Een drama in drie bedrijven over de wording, de verdrukking en de overlevering van het voetbalverhaal
De aanval op het woord. Een drama in drie bedrijven over de wording, de verdrukking en de overlevering van het voetbalverhaal

De maatschappelijke betekenis van sport op televisie
De maatschappelijke betekenis van sport op televisie

De nieuwe sportwereld. De opkomst en ontwikkeling van de mediasport en het mediasportpubliek
De nieuwe sportwereld. De opkomst en ontwikkeling van de mediasport en het mediasportpubliek

Een genre in beweging. De ongemakkelijke verhouding tussen sport en journalistiek
Een genre in beweging. De ongemakkelijke verhouding tussen sport en journalistiek

Jo Bardoel, e.a.%(red.), Journalistieke cultuur in Nederland (Amsterdam University Press, Amsterdam, 2002), p. 191-207.

Een goed stel. Voetbalcommentatoren aan het woord
Een goed stel. Voetbalcommentatoren aan het woord

Een kwart eeuw wielrennen
Een kwart eeuw wielrennen

Sport-echo (16 december 1931 – 22 maart 1934). Autobiografische schetsen van Bosch van Drakestein bijnaam Ulysses, in 60 delen als feuilleton gepubliceerd. Periode tot 1917.

Een leven voor de sport als atleet en journalist
Een leven voor de sport als atleet en journalist