Online Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis

Online zoeken naar boeken, artikelen en tijdschriften in de 7.653 titels die zijn opgenomen in het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis uit 2005.

 

Er is een uitleg voor het zoeken en een toelichting over dit digitaliseringsproject.

Jeugdsport en fair play in het Nederlands sportbeleid van de jaren negentig
Jeugdsport en fair play in het Nederlands sportbeleid van de jaren negentig

Jeugdsport in Nederland. Een poging tot het vaststellen van de kenmerken, de grenzen en de mogelijkheden van de jeugdsport en de sportieve opvoeding in de Nederlandse sportverenigingen
Jeugdsport in Nederland. Een poging tot het vaststellen van de kenmerken, de grenzen en de mogelijkheden van de jeugdsport en de sportieve opvoeding in de Nederlandse sportverenigingen

Sport als jong-menselijke activiteit
Sport als jong-menselijke activiteit

Sport en opvoeding. Over de zedelijke waarde van sportbeoefening door de jeugd
Sport en opvoeding. Over de zedelijke waarde van sportbeoefening door de jeugd

Terug naar school!
Terug naar school!

De sportwereld afl. 33 (mei 2004), p. 11-13. Over enkele schoolse sportieve activiteiten in Nederland voorafgaand aan Pim Mulier. Onder andere cricket en gymnastiek. Kostschool Noorthey Voorschoten, Instituut Schreuders Noordwijk.

Verslag van de Nationale Jeugdconferentie
Verslag van de Nationale Jeugdconferentie

Verslag van de nationale sport conferentie van de Nederlandse Christelijke Sport Unie gehouden op zaterdag 17 oktober 1959 te Amsterdam,in gebouw “Marcanti”,Jan van Galenstraat
Verslag van de nationale sport conferentie van de Nederlandse Christelijke Sport Unie gehouden op zaterdag 17 oktober 1959 te Amsterdam,in gebouw “Marcanti”,Jan van Galenstraat

Verslag van de studiedag over “Sport in de jeugdorganisaties” dd. 17 januari 1956 te Amsterdam
Verslag van de studiedag over “Sport in de jeugdorganisaties” dd. 17 januari 1956 te Amsterdam

Zorg voor jeugdsport. Opstellen over beleid en praktijk
Zorg voor jeugdsport. Opstellen over beleid en praktijk