Online Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis

Online zoeken naar boeken, artikelen en tijdschriften in de 7.653 titels die zijn opgenomen in het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis uit 2005.

 

Er is een uitleg voor het zoeken en een toelichting over dit digitaliseringsproject.

22 jaar Nederlands damesturnen in koninklijk verband
22 jaar Nederlands damesturnen in koninklijk verband

De eerste wielrijdsters. Enkele betekenissen van de fiets voor vrouwen uit de burgerij in Nederland 1890-1910
De eerste wielrijdsters. Enkele betekenissen van de fiets voor vrouwen uit de burgerij in Nederland 1890-1910

De entree van vrouwen in de Nederlandse sportwereld
De entree van vrouwen in de Nederlandse sportwereld

Wilfred van Buuren en Peter-Jan Mol (red.), In het spoor van de sport. Hoofdlijnen uit de Nederlandse sportgeschiedenis (Arcadia, Haarlem, 2000), p. 81-108.

De ondraaglijke lichtheid van de zweefmolen. Gymnastiek en bewegingscultuur, 1857-1928
De ondraaglijke lichtheid van de zweefmolen. Gymnastiek en bewegingscultuur, 1857-1928

Anna Aalten en Marjet Derks, Op spikes en spitzen. Over sekse en lichamen in beweging (SISWO/ Instituut voor Maatschappijwetenschappen, Amsterdam, 1997). SISWO-publicatie 398, p. 11-49, 83.

Gender en voetbal in Nederland (1975-1985). Beelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid in de tijdschriften Voetbal Totaal en Damesvoetbal
Gender en voetbal in Nederland (1975-1985). Beelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid in de tijdschriften Voetbal Totaal en Damesvoetbal

Gender in beweging. Pedagogiek en sekse in de lichamelijke opvoeding van de twintigste eeuw
Gender in beweging. Pedagogiek en sekse in de lichamelijke opvoeding van de twintigste eeuw

Hand in hand kameraden. Sekse en “de voetballerij”
Hand in hand kameraden. Sekse en “de voetballerij”

Wilfred van Buuren en Theo Stevens (red.), Sportgeschiedenis in Nederland (Stichting Historisch Platform/Stichting de Sportwereld, Amsterdam, 1998), p. 31-50.

Hard gras. Sekse, identiteit en voetbalgeschiedenis
Hard gras. Sekse, identiteit en voetbalgeschiedenis

Tijdschrift voor genderstudies vol. 2 (1999), afl. 4 (december), p. 5-15.

Heldinnen in de sport. 18 portretten van vrouwelijke topsporters, trainers en bestuurders
Heldinnen in de sport. 18 portretten van vrouwelijke topsporters, trainers en bestuurders

Het geslacht van sport is vrouwelijk
Het geslacht van sport is vrouwelijk