Online Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis

Online zoeken naar boeken, artikelen en tijdschriften in de 7.653 titels die zijn opgenomen in het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis uit 2005.

 

Er is een uitleg voor het zoeken en een toelichting over dit digitaliseringsproject.

Definiëren van sport. Tussen essentialisme en relativisme
Definiëren van sport. Tussen essentialisme en relativisme

Vrijetijdsstudies vol. 17 (1999), afl. 3, p. 21-36.

Filosofie van de bewegingswetenschappen
Filosofie van de bewegingswetenschappen

Grenzen aan de sport. Een theoretische analyse van het sportbegrip
Grenzen aan de sport. Een theoretische analyse van het sportbegrip

Het dubbelkarakter van sport
Het dubbelkarakter van sport

Lichamelijke opvoeding (1992), afl. 14, p. 638-641.

Het spel van mensch en dier als openbaring van levensdriften
Het spel van mensch en dier als openbaring van levensdriften

Mensbeelden achter bewegingsbeelden. Kinantropologische analyses vanuit het perspectief van de lichamelijke opvoeding
Mensbeelden achter bewegingsbeelden. Kinantropologische analyses vanuit het perspectief van de lichamelijke opvoeding

Natrappen, Tyson en ijshockey. Een sportfilosofische kijk op agressie en geweld in de sport
Natrappen, Tyson en ijshockey. Een sportfilosofische kijk op agressie en geweld in de sport

Play and
Play and

Cultural dynamics vol. 10 (1998), afl. 1, p. 21-47.

Spelen
Spelen

Tijdschrift voor bewegingsonderwijs (1975), afl. 2, p. 25-34.

Sportfilosofie
Sportfilosofie