Online Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis

Online zoeken naar boeken, artikelen en tijdschriften in de 7.653 titels die zijn opgenomen in het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis uit 2005.

 

Er is een uitleg voor het zoeken en een toelichting over dit digitaliseringsproject.

Historiografie van de Nederlandse sportgeschiedenis
Historiografie van de Nederlandse sportgeschiedenis

Wilfred van Buuren en Theo Stevens (red.), Sportgeschiedenis in Nederland (Stichting Historisch Platform/Stichting de Sportwereld, Amsterdam, 1998), p. 13-30. Een geannoteerde en licht afwijkende versie verscheen Theoretische Geschiedenis vol. [...]

Holland spreekt geen woordje mee. Sportcultuur historisch bekeken
Holland spreekt geen woordje mee. Sportcultuur historisch bekeken

De nieuwste tijd (1995), afl. 5 (december), p. 77-87.

Inleiding. De onstuitbare opmars van de sportgeschiedenis in Nederland
Inleiding. De onstuitbare opmars van de sportgeschiedenis in Nederland

Wilfred van Buuren en Peter-Jan Mol (red.), In het spoor van de sport. Hoofdlijnen uit de Nederlandse sportgeschiedenis (Arcadia, Haarlem, 2000), p. 7-16.

Is de “homo ludens” het eindpunt? Sportgeschiedenis is meer dan petite histoire
Is de “homo ludens” het eindpunt? Sportgeschiedenis is meer dan petite histoire

Historisch Nieuwsblad vol. 3 (1994), afl. 4 (september), p. 34-36.

Sport en sportgeschiedenis in Nederland
Sport en sportgeschiedenis in Nederland

Themanummer sportgeschiedenis Groniek vol. 32 (1999), afl. 144, p. 247-252.

Sportgeschichte in den Niederlanden
Sportgeschichte in den Niederlanden

ISPHES-bulletin afl. 17 (juni 1999), p. 2-3.

Sportgeschiedenis in de Lage en minder lage Landen
Sportgeschiedenis in de Lage en minder lage Landen

Pieter Breuker en Wio Joustra (red.), Sporthistorie. Tussen feit en mythe (Noordboek, z.p. [Leeuwarden], 2004), p. 9-28.

Sportgeschiedenis: een investering waard! Een onderzoek naar beleid voor sportgeschiedenis in Nederland
Sportgeschiedenis: een investering waard! Een onderzoek naar beleid voor sportgeschiedenis in Nederland

Stiekem stilstaan bij sport. Een pleidooi voor historisch sportonderzoek
Stiekem stilstaan bij sport. Een pleidooi voor historisch sportonderzoek

Skript vol. 19 (1997), afl. 2, p. 141-144.

Voorwoord
Voorwoord

Idem (red.), Sporthistorie. Tussen feit en mythe (Noordboek, z.p. [Leeuwarden], 2004), p. 7-8.