Online Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis

Online zoeken naar boeken, artikelen en tijdschriften in de 7.653 titels die zijn opgenomen in het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis uit 2005.

 

Er is een uitleg voor het zoeken en een toelichting over dit digitaliseringsproject.

25 jaar Nederlandse indooratletiek. De beste indoor prestaties aller tijden op een rijtje
25 jaar Nederlandse indooratletiek. De beste indoor prestaties aller tijden op een rijtje

Algemene historie en bibliografie van het damspel. Met een representatie van eindspelen uit de oudste damliteratuur
Algemene historie en bibliografie van het damspel. Met een representatie van eindspelen uit de oudste damliteratuur

Anti-sportsentiment en hiërarchie
Anti-sportsentiment en hiërarchie

Nico Wilterdink, Johan Heilbron en Abraham de Swaan (red.),Alles verandert. Opstellen voor en over J. Goudsblom (Meulenhoff, Amsterdam, 1997), p. 150-158.

Atletiek statistiek aller tijden
Atletiek statistiek aller tijden

Beknopte geschiedenis van de gymnastiek. Leerboek voor opleidingen in de lichamelijke opvoeding, de paramedische beroepen en de sport
Beknopte geschiedenis van de gymnastiek. Leerboek voor opleidingen in de lichamelijke opvoeding, de paramedische beroepen en de sport

Bibliografie van het standaard damspel. Frankrijk, Nederland, België, U.S.S.R., Duitsland, Canada, Latijns Amerika, Zwitserland, Engeland
Bibliografie van het standaard damspel. Frankrijk, Nederland, België, U.S.S.R., Duitsland, Canada, Latijns Amerika, Zwitserland, Engeland

Blue Band Sportboek. “Veertig sporten in woord en beeld”
Blue Band Sportboek. “Veertig sporten in woord en beeld”

Boek & zopie. Boeken en schaatsen uit een particuliere collectie
Boek & zopie. Boeken en schaatsen uit een particuliere collectie

Boeken over bridge. Catalogus van de bridgebibliotheek van E.E. Nadorp (1934-1993)
Boeken over bridge. Catalogus van de bridgebibliotheek van E.E. Nadorp (1934-1993)

Catalogus van de Koninklijke Nederlandse Alpen-Vereniging
Catalogus van de Koninklijke Nederlandse Alpen-Vereniging