90 jaar Friese Motorclub, 1914-2004. Een reis door de tijd met Nederlands oudste motorclub

Bibliografische gegevens

Auteur Arts, Wiebe en Wim Taal (samenst. en red.)
Uitgave Friesche Motorclub / Leeuwarden / 2004
Aantekeningen 48 p., ill.
Sport Motorsport
Plaatsnaam Leeuwarden
Nummer bibliografie 1977