750 jaar Delft,de Delftenaren en hun vertier en vermaak

Jos Hilkhuijsen, e.a. (red.), Ach lieve tijd (Waanders, Zwolle), afl. 13, p. 308-310.

Bibliografische gegevens

Auteur Raymakers, Berry (tekst)
Uitgave / /
Plaatsnaam Delft
Nummer bibliografie 5140