60 jaar Sportclub Enschede,1910 juni 1970. Sportclub nieuws,officieel orgaan Sportclub Enschede vol. 50

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / / 1970
Aantekeningen [ongepag.], ill.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Enschede
Nummer bibliografie 4534