60 jaar S.O.S.-Victoria 1903-1963. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het diamanten lustrum van de R.K. gymnastiekvereniging S.O.S.-Victoria

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / z.p. / 1963
Aantekeningen 6 p., ill.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Plaatsnaam Zaandam
Nummer bibliografie 4316