60 jaar Door Oefening Sterker.

Speciaal nummer van “Ons Turnleven”,orgaan van de Gymnastiekvereniging Door Oefening Sterker (DOS) afl. 7 (juli 1960). 20 p., ill.

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / /
Sport Golf
Plaatsnaam Amsterdam
Nummer bibliografie 3585