55 jaar NKS. “Thuis in je club”

Bibliografische gegevens

Auteur Biesterbos, Geert, Roeland Geertzen en Bert Heijen (red.)
Categorie Rooms-Katholicisme ; >Verzuiling
Uitgave Nederlandse Katholieke Sportfederatie / s-Hertogenbosch / 2001
Aantekeningen 91 p., ill., lit.opg.
Nummer bibliografie 468