50 jaar,1902 -23 juli-1952. R.K. & A.V. Excelsior

Bibliografische gegevens

Auteur Libregts, A.
Uitgave Drukkerij Plantijn / Rotterdam / 1952
Aantekeningen 75 p., ill. Voetbal en atletiek.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Rotterdam
Nummer bibliografie 5706