50 jaar G.V. Texel.

Jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Gymnastiek Vereniging Texel op 2 maart 1973

Bibliografische gegevens

Auteur Holtman-de Winter, T. (samenst. en red.) e.a.
Uitgave / Texel / 1973
Aantekeningen 142 p., ill.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Plaatsnaam Texel
Nummer bibliografie 4223