25 klubblad van de R.K. Sportvereniging D.O.C.O.S. Leiden,jubileumuitgave

Bibliografische gegevens

Auteur Schie, A. van en P. Biegstraaten
Uitgave [D.O.C.O.S.] / z.p. [Leiden / z.j.[1961]
Aantekeningen 28 p., ill. Atletiek, voetbal en tafeltennis.
Sport Diverse sporten
Plaatsnaam Leiden
Nummer bibliografie 5492