25 jaar Sportclub Kootstertille, 1961-1986.

Jubileumboek uitg. t.g.v. het 25-jarig bestaan van de voetbalvereniging Sportclub Kootstertille

Bibliografische gegevens

Auteur Tilma, Minne en Siebren Vellema (samenst.)
Uitgave Sportclub Kootstertille / Kootstertille / z.j. [1986]
Aantekeningen 96 p., ill.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Kootstertille
Nummer bibliografie 1957