1939-1989, Philips Damclub 50 jaar. Jubileumuitgave

Bibliografische gegevens

Auteur Blokland, E. en L. Greveraars (samenst.)
Uitgave Philips Sport Vereniging dammen / Eindhoven / 1989
Aantekeningen 118 p., ill., diagr.
Sport Dammen
Plaatsnaam Eindhoven
Nummer bibliografie 3052