1930 -8 mei- 1970. Jubileumaflevering De D.C.O.-er. Door Combinatie Overwinning

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave D.C.O. / Haarlem / 1970
Aantekeningen 14 p., ill.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Haarlem
Nummer bibliografie 3978