1929-1969

Bibliografische gegevens

Auteur Anon., 40 jaar Sportbond IJmuiden
Uitgave / IJmuiden / 1969
Aantekeningen [ongepag].
Plaatsnaam IJmuiden
Nummer bibliografie 4307