1928-1968 Lustrumnummer. DESTO nieuws. Officieel orgaan van de Utrechtse Christelijke Sport- en toneelvereniging “DESTO”

Bibliografische gegevens

Auteur Dijkstra, Joh.
Uitgave Desto / Utrecht / 1968
Aantekeningen 52 p., ill.
Sport Diverse sporten
Plaatsnaam Utrecht (stad)
Nummer bibliografie 4883