1926 1941 r.k.v.v. “Uno Animo” Loon op Zand opgericht 1 juli 1926. Jubileum uitgave bij gelegenheid der viering van het derde lustrum op zondag 27 juli 1941

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave Druk: J.C. van Dongen / Loon op Zand / z.j. [1941]
Aantekeningen [12] p.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Loon op Zand
Nummer bibliografie 3190