1925 1975 Jubileum ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan V.V. U.H.S.V.

Bibliografische gegevens

Auteur Anon
Uitgave / Z.p. / z.j. [1975]
Aantekeningen [ongepag.]. Utrechtsche Handelsreizigers Sport-Vereniging.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Utrecht (stad)
Nummer bibliografie 4919