1922 Gabriël Dell’ Addolorata 1947

Bibliografische gegevens

Auteur Giezeman, J.
Uitgave A.N. Govers N.V. / Den Haag / 1947
Aantekeningen 29 p. Omslag: Jubileumnummer bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de R.K. Sportvereniging G.D.A., Loosduinen.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Den Haag, inclusief Scheveningen
Nummer bibliografie 5318