1912-1937,15 Jarig jubileum J.G.V. ’s-Gravenhage

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / z.p. / 1937
Aantekeningen [32] p., ill. J.G.V.= Joodsche Gymnastiekvereeniging.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Plaatsnaam Den Haag, inclusief Scheveningen
Nummer bibliografie 5254