1908-1958 Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding

Bibliografische gegevens

Auteur Breunese, Jacob Nicolaas (voorz.)
Categorie Bonden
Uitgave / z.p. / z.j. [1958]
Aantekeningen [480 p., ill.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Nummer bibliografie 620