1907-1977, 70 jaar L.F.C.

Jubileumuitgave ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan van de Leidsche Footbalclub op 28 aug. 1977

Bibliografische gegevens

Auteur Egmond, Rina van e.a.(red.)
Uitgave Druk: Elve/Labor Vincit / Leiden / 1977
Aantekeningen [ongepag.], ill.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Leiden
Nummer bibliografie 5532