1899 K.V. Engelum 1984. Beknopt overzicht van het kaatsen te Engelum van 1850 tot en met 1984

Bibliografische gegevens

Auteur [Foeke Wijnia]
Uitgave / Z.p. / 1984
Aantekeningen [139] p., lit.opg.
Sport Kaatsen
Plaatsnaam Engelum
Nummer bibliografie 1883