1897-1997,een eeuw “Eureka Billard Berlicum”

Rondom de plaets vol. 8 (1997), afl. 2, p. 50-60. Industrie, voorwerpen.

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / /
Sport Biljart
Plaatsnaam Berlicum
Nummer bibliografie 2897