1897-1997,een eeuw “Eureka Billard Berlicum”. Een reactie

Rondom de plaets vol. 8 (1997), afl. 3, p. 100-101.

Bibliografische gegevens

Auteur Peters, M.
Uitgave / /
Aantekeningen Industrie, voorwerpen.
Sport Biljart
Plaatsnaam Berlicum
Nummer bibliografie 2898