1879 1979,100 jier V.v.V. Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en omstreken

Bibliografische gegevens

Auteur Sylstra, Doeke en Kees Jouwersma (samenst.) e.a.
Uitgave / Z.p. / z.j. [1979]
Aantekeningen 48 p., ill.
Sport Kaatsen
Plaatsnaam Tzummarum
Nummer bibliografie 2114