12 ½ 5 Nov 1919 5 mei 1932. Jubileumuitgave van de S.F. & A.C. D.H.S. Schiedam

Bibliografische gegevens

Auteur Frenay, W.L.
Uitgave [D.H.S.] / z.p. [Schiedam] / z.j. [1932]
Aantekeningen [ongepag.]
Sport Voetbal
Plaatsnaam Schiedam
Nummer bibliografie 5820