100 jier keatsen op it fuotteneien,1902-2002

Bibliografische gegevens

Auteur Bakker, G.S. e.a.
Uitgave K.V. Het Oosten / z.p. [Warga] / 2002
Aantekeningen 108 p., ill. Tekst in het Fries en het Nederlands.
Sport Kaatsen
Plaatsnaam Warga
Nummer bibliografie 2118