10 jaar Pro Sport. Een terugblik op 10 jaar vooruitzien.

Jubileumnummer Pro Sport,Informatiebulletin Stichting Provinciale Sportraad Gelderland [1983]. 39 p.,ill. Sportbeleid.

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / /
Plaatsnaam Gelderland
Nummer bibliografie 2145