10 jaar HIS (Haarlemse Invaliden Sportklub) 1985-1995. Een overzicht in woord en beeld

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Categorie Gehandicaptensport
Uitgave HIS / Haarlem / 1995
Aantekeningen 27 p., ill.
Plaatsnaam Haarlem
Nummer bibliografie 3939